Højesterets dom om videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug

27-05-2011
Forvaltningsret/offentlig ret

Højesteret har i en dom af 27. maj 2011 fundet, at en kommunal arbejdsgivers telefoniske videregivelse af oplysninger om en mistanke om en tidligere medarbejders alkoholmisbrug som en referenceoplysninger var i strid med persondataloven.

Download sagen "Videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 27.05.2011" som PDF