Kan man få dobbeltgodtgørelse for usaglig afsked og forskelsbehandling?

18-05-2011
Afskedigelse/bortvisning

Principiel tilkendegivelse om, at man ikke har krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse ud over godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven for samme afskedigelser.

Download sagen "Dobbeltgodtgørelse" som PDF