• Afsked under barselsorlov var i strid med ligebehandlingsloven

    Publiceret 30-03-2011
    Barsel og børnepasning

    Højesteret afsagde den 30. marts 2011 dom i en sag om en kommunalt ansat kvinde, der havde været på barselsorlov, mens kommunalreformen blev gennemført. Under barselsorloven blev hendes stilling nedla..

Søg i arkivet