Afsked under barselsorlov var i strid med ligebehandlingsloven

30-03-2011
Barsel og børnepasning

Højesteret afsagde den 30. marts 2011 dom i en sag om en kommunalt ansat kvinde, der havde været på barselsorlov, mens kommunalreformen blev gennemført. Under barselsorloven blev hendes stilling nedlagt, og hun blev afskediget. Højesteret udmålte en godtgørelse på ni måneders løn til kvinden.

Download sagen "Afsked under barselsorlov" som PDF