Rektors opsigelse af sygemeldt lærer var saglig

05-09-2011
Afskedigelse/bortvisning

Rektor skulle ikke tilbyde sygemeldt lærer at vende tilbage på deltid. Rektor vurderede, at læreren ikke var i stand til at genoptage arbejdet på normal vis inden for en overskuelig fremtid. Samtidig var der behov for en permanent løsning på undervisningssituationen for de berørte undervisningshold.

Download sagen "Opsigelse af sygemeldt lærer" som PDF