Skole idømt mindre bod end sædvanlig for at have orienteret organisation for sent om afsked af medlem

04-07-2012
Afskedigelse/bortvisning

Sagen angik spørgsmålet om bod som følge af, at en skole i forbindelse med afskedigelse af en lærer ikke som foreskrevet i overenskomsten samtidig - men først en uge senere - gav meddelelse om afskedigelsen til lærerens organisation.

Download sagen "Skole idømt mindre bod end sædvanlig for at have orienteret organisation for sent om afsked af medlem" som PDF