Overenskomstdækning af stilling som vicedirektør/rektor ved den selvejende institution Rybners

12-09-2012
Løn

Tjenestemandsretten afsagde dom den 30. august 2012. Sagen var anlagt af Centralorganisationen af 2010 (CO10) for Handelsskolernes Lærerforening.

Download sagen "Overenskomstdækning af stilling som vicedirektør/rektor ved den selvejende institution Rybners" som PDF