Voldgiftskendelse om pensionsbidrag af rådighedsvagttillæg

13-05-2013
Løn

Voldgiftskendelse 15. maj 2013 har fastslået, at faste månedlige tillæg, der efter lokal aftale træder i stedet for taxametermæssige vagtbetalinger, er pensionsgivende for ansatte på nyt lønsystem - uanset om tillægget er aftalt før overgangen til nyt lønsystem.

Download sagen "Voldgiftskendelse om pensionsbidrag af rådighedsvagttillæg" som PDF