Kendelse i sag om de franske tjenestemænd ved Prins Henriks Skole

26-03-2013
Ansættelse

Sagen vedrørte ansættelsesgrundlaget for de tjenestemandsansatte lærere ved Prins Henriks Skole, der er udsendt af den franske stat (Les résidents og Les expatriés).

Download sagen "Kendelse i sag om de franske tjenestemænd ved Prins Henriks Skole" som PDF