Kendelse om afskedigelse pga. opgavebortfald som følge af besparelser var rimeligt begrundet i arbejdsgivers forhold

11-03-2013
Afskedigelse/bortvisning

Sagen angik, om det havde været rimeligt begrundet at afskedige to medarbejdere som led i en besparelsesrunde.

Download sagen "Kendelse om afskedigelse pga. opgavebortfald som følge af besparelser var rimeligt begrundet i arbejdsgivers forhold" som PDF