Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om gymnasierektorers lønvilkår

03-04-2014
Løn

Voldgiftsretten fastslår i ny afgørelse, at gymnasierektorers oprykning til højere lønramme afhænger af antallet af fulde studenterårsværk og ikke antallet af årselever. Samtidig slås det fast, at nedrykning til lavere lønramme kan finde sted automatisk i tilfælde af fald i antallet af studenterårsværk.

Download sagen "Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om gymnasierektorers lønvilkår" som PDF