Overgang til nye arbejdstidsregler på det gymnasiale område

06-02-2014
Arbejdstid

Kendelse af 6. februar 2014 frikender Moderniseringsstyrelsen for samtlige påstande i en voldgiftssag anlagt af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) vedrørende håndtering af overtid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler. Ledere på de almene gymnasier, erhvervsgymnasier og hf kan derfor fortsat lade gymnasielærere afspadsere overtid opgjort pr. 31. juli 2013 i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning.

Download sagen "Overgang til nye arbejdstidsregler på det gymnasiale område" som PDF