Funktion i højere stilling giver ikke ret til rådighedsløn og pension fra den højere lønramme

23-01-2014
Løn

Københavns Byret har den 23. januar 2014 fastslået, at det ikke kan tillægges betydning ved beregningen af rådighedsløn og pension, at en tjenestemand umiddelbart forud for sin fratræden har fungeret i en højere stilling – heller ikke selv om der har været tale om en længerevarende funktionsperiode.

Download sagen "Funktion i højere stilling giver ikke ret til rådighedsløn og pension fra den højere lønramme" som PDF