• Sag om aldersdiskrimination

  Publiceret 14-12-2015
  Afskedigelse/bortvisning

  Højesteret har givet Moderniseringsstyrelsen medhold i, at der ikke blev udøvet aldersdiskrimination i forbindelse med en afskedigelsesrunde i den tidligere Personalestyrelse i sommeren 2011.

 • Tidsbegrænset ansættelse på stx og hf området

  Publiceret 04-12-2015
  Ansættelse

  Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om tidsbegrænset ansættelse. Tvisten drejede sig om, hvorvidt cirkulærebemærkningerne til § 4 i cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved g..

 • Rækkevidden af ledelsesret ifm opsigelse af tjeneste- og lejeboliger

  Publiceret 24-11-2015
  Arbejdstid

  Arbejdsretten fandt, at en efterskoles ledelse havde anvendt opsigelse af tjeneste- og lejeboliger som pressionsmiddel med henblik på at få medarbejdere til at fravige arbejdstidsregler.

 • Honorering af rådighedstjeneste på tjenesterejser

  Publiceret 04-11-2015
  Løn

  Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om honorering af rådighedstjeneste på tjenesterejser.

 • Brud på klassificeringaftalen

  Publiceret 17-09-2015
  Ansættelse

  Tjenestemandsretten har fastslået, at der forelå et brud på klassificeringsaftalen, da Forsvarsministeriet udpegede en person til at varetage en stilling, uden at stillingen var endelig klassificeret.

 • Overførsel af overtimer på AMU-området og EUD-området

  Publiceret 03-06-2015
  Arbejdstid

  Kendelse af 3. juni 2015 frikender Moderniseringsstyrelsen i en voldgiftssag anlagt af Lærernes Centralorganisation om håndtering af overtimer i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler pr..

 • Udmøntning af midler til individuel lønregulering i DSB i en situation med økonomiske vanskeligheder

  Publiceret 30-03-2015
  Løn

  Arbejdsretten fandt, at DSB's beslutning om ikke at afsætte midler til individuel lønregulering i 2013 og 2014 ikke var i strid med aftaler med Dansk Jernbaneforbund om ny løn pga. en ektraordinært va..

Søg i arkivet