Tidsbegrænset ansættelse på stx og hf området

04-12-2015
Ansættelse

Moderniseringsstyrelsen frifundet i sag om tidsbegrænset ansættelse. Tvisten drejede sig om, hvorvidt cirkulærebemærkningerne til § 4 i cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler skal anses for værende aftalt og dermed en del af overenskomsten.

Download sagen "Tidsbegrænset ansættelse" som PDF