Udmøntning af midler til individuel lønregulering i DSB i en situation med økonomiske vanskeligheder

30-03-2015
Løn

Arbejdsretten fandt, at DSB's beslutning om ikke at afsætte midler til individuel lønregulering i 2013 og 2014 ikke var i strid med aftaler med Dansk Jernbaneforbund om ny løn pga. en ektraordinært vanskelig økonomisk situation.

Download sagen "Udmøntning af midler" som PDF