Forældelse ifm. efterbetaling af feriegodtgørelse

03-02-2016
Arbejdstid Ferie og særlige feriedage

Østre Landsret har den 3. februar 2016 afsagt dom i en sag anlagt af CFU vedrørende forældelse ifm. efterbetaling af feriegodtgørelse ifm. ophævelse af § 17 i ferieaftalen.

Download sagen "Forældelse efterbetaling feriegodtgørelse" som PDF