Professionshøjskole frifundet i sag om afskedigelse af gravid medarbejder

25-10-2016
Afskedigelse/bortvisning

I dom af 25. oktober 2016 fandt Højesteret, modsat Venstre Landsret, ikke, at omplaceringsforpligtelsen for en gravid medarbejder kan udvides til tidspunktet for fratrædelsen.

Download sagen "Afskedigelse gravid medarbejder" som PDF