Tilkendegivelse: Ingen genansættelse ved uenighed

24-11-2017
Afskedigelse/bortvisning

Sagen, der var anlagt i faglig voldgift, drejede sig om afskedigelsen af en medarbejder begrundet i medarbejderens adfærd på arbejdspladsen.

Dansk Magisterforening gjorde gældende, at afskedigelsen var ugyldig, og at medarbejderen derfor bl.a. havde krav på at blive genansat.

Det fremgår af akademikeroverenskomsten, at genansættelse kræver, at der er enighed mellem parterne om genansættelsen.

I den konkrete sag ønskede arbejdsgiver ikke at genoptage ansættelsesforholdet.

Download sagen "Ingen genansættelse ved uenighed" som PDF