Ressortomlægning

Den 5. december 2016 er der foretaget en lille revidering af vejledningen, som blev udsendt den 28. november 2016.

Revideret vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger

Den reviderede vejledning indeholder en præcisering i pkt. 5, men er i øvrigt uændret i forhold til den tidligere udsendte.

Gå til den reviderede vejledning