Ressortomlægning

Vejledning om ansætelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger er opdateret

Gå til den reviderede vejledning