Personalepolitiske pejlemærker

De centrale personalepolitiske pejlemærker består af 5 punkter: 

  • Sikre tidlig og åben kommunikation og dialog. Udmeldingen håndteres professionelt, og medarbejdere informeres løbende om flytteprocessen, rettigheder mv. 
  • Fastholde medarbejdere og kompetencer med henblik på at sikre en god opgaveløsning før, under og efter flytningen.
  • Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med. Der er fokus på, at disse medarbejdere understøttes i at finde et nyt arbejde. 
  • Give medarbejdere, der flytter med, en god start. Der er fokus på information om modtagerområdets muligheder.
  • Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed, herunder fx rekruttering og god onboarding af relevante kompetencer.