Aktuelle initiativer vedrørende kompetenceudvikling

Staten, kommunerne og regionerne arbejder sammen om flere initiativer, der skal udvikle, forankre og mobilisere kompetencer og styrke ledelsen i den offentlige sektor. Herunder kan du læse mere om de initiativer der vedrører kompetenceudvikling.

Kompetencerådet

I et samarbejde mellem staten, regionerne og kommunerne nedsættes et tværoffentligt kompetenceråd, der skal sikre en bedre løsning af velfærdsopgaven for borgerne – på tværs af de 3 sektorer.
Rådet skal skabe debat om kompetenceudvikling, inspirere med redskaber og gode cases. Rådet vil have et særligt fokus på hvad den teknologiske og digitale udvikling betyder for velfærdsområderne, og hvilke kompetencer der er nødvendige for at kunne løse opgaven for borgeren bedst muligt.

Kompetenceudvikling med effekt

For at den offentlige sektor kan yde bedst mulig velfærd for borgeren, kræver det, at offentligt ansatte har kompetencer til at udføre deres daglige arbejde. Derfor ønsker Kompetencerådet at bidrage med relevant viden og redskaber som kan anvendes lokalt, så kompetenceudvikling sker med den ønskede effekt.
Kompetencerådet vil igangsætte en undersøgelse af effekten af de nuværende indsatser i den offentlige sektor, og med afsæt i undersøgelsen vil rådet pege på relevante redskaber, som kan anvendes lokalt for at øge effekten af kompetenceudvikling og sikre en bedre anvendelse af kompetenceudviklingsmidlerne.

Rotationsforløb på tværs af den offentlige sektor


Rotationsforløb mellem offentlige arbejdspladser, på tværs af stat, regioner og kommuner, skal sikre større sammenhæng i den offentlige sektor.
Større sammenhæng i den offentlige sektor kommer af at offentlige ansatte på tværs af stat, regioner og kommuner mødes og udveksler erfaringer, opbygger kompetencer og får ny viden. I tæt samarbejde med KL og Danske Regioner undersøges det derfor, hvor det er mest relevant at understøtte sammenhæng i opgaveløsningen via rotationsforløb eller lignende modeller for kortere og længere forløb.

Velfærdsstafet

Velfærdsstafetten skal synliggøre nye og virkningsfulde løsninger og idéer fra offentlige arbejdspladser, der har skabt resultater til gavn for borgerne.
Der findes en masse gode løsninger, der sikrer bedre velfærd i Danmark. Velfærdsstafetten igangsættes på tværs af stat, regioner og kommuner for at synliggøre de løsninger, der kan komme flere til gode. Stafetten skal gives fra arbejdsplads til arbejdsplads, med en opfordring til at andre lader sig inspirere af løsningerne og sætter fokus på udvikling af kompetencer, der fremmer nye virkningsfulde løsninger i dagligdagen.