Kompetencestrategi

En kompetencestrategi er en strategi for arbejdspladsens samlede indsats for kompetenceudvikling. En kompetencestrategi skaber fokus på, at de rette kompetencer bliver udviklet.

En kompetencestrategi tager afsæt i behovene for kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Kompetencestrategien vil typisk indeholde:

  • Institutionens overordnede strategiske mål 
  • Indsatsområder for kompetenceudvikling i den kommende periode, som understøtter de strategiske mål 
  • Metoder til, hvordan arbejdspladsen kan nå de strategiske mål 

Der findes ikke én rigtig måde at lave en strategi for kompetenceudvikling på. Det afhænger blandt andet af de konkrete udfordringer og erfaringer arbejdspladsen har.

Mere viden om kompetenceudvikling

Læs mere om kompetenceudvikling og få inspiration til arbejdspladsens formulering af en kompetencestrategi på Kompetencesekretariatets hjemmeside