Udvikling af tilbud om frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Parterne er enige om, at et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejdernes velbefindende og opgaveløsning såvel som hele arbejdspladsens produktivitet. Forholdet mellem ledere og medarbejdere er centralt i sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø.

For at understøtte ledere med personaleansvar i deres arbejde med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne er parterne enige om, at de i overenskomstperioden vil udvikle, tilbyde og evaluere en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Lederuddannelsen forløber over tre dage fordelt på et halvt år, så læringen fra uddannelsen forankres i ledernes praksis gennem en ”før, under og efter”-tilgang. Mellem uddannelsesdagene tilbydes lederne deltagelse i et faciliteret netværk. Til initiativet har parterne afsat 1,5 mio. kr. af overenskomstrammen. Dette beløb er fastsat ud fra de statslige overenskomstparter erfaringer med beregning af omkostninger til et modul til den fleksible masteruddannelse.

Initiativet består af tre dele:

  1. Udvikling af den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.
  2. Tilbud om frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø til statens ledere.
  3. Evaluering af den frivillige lederuddannelse.

Udvikling af den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø

Parterne er enige om, at udviklingen af den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø sker via ekstern bistand fra eksperter i psykisk arbejdsmiljø og ledelse således, at der sikres en kobling mellem felterne, og at uddannelsen står på et solidt forskningsbaseret grundlag. Hertil inddrages ledere med personaleansvar for at sikre, at ledernes behov imødekommes bedst muligt.

For at sikre, at den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø er relevant for statens ledere er parterne enige om, at der som en del af udviklingen gennemføres en testfase, hvor lederuddannelsen afprøves på et antal hold af statslige ledere, og herefter tilrettes lederuddannelsen efter behov.

Parterne er enige om, at udgifterne til udviklingen – herunder testfasen – holdes indenfor midlerne, der er afsat til initiativet.

Tilbud om frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø til statens ledere

Parterne er enige om, at når den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø er udviklet tilbydes uddannelse til statens ledere med personaleansvar. Det er frivilligt for lederne at tilmelde sig.

Parterne udarbejder en fælles kommunikationsindsats, hvor parterne informerer om den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af det psykisk arbejdsmiljø og i fællesskab anbefaler uddannelsen til statslige ledere, der ikke føler sig klædt på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, såvel som ledere, der ønsker at styrke deres kompetencer på området.

Parterne er enige om, at ledernes deltagelse på den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø finansieres af ledernes arbejdsplads.

Evaluering af den frivillige lederuddannelse

Parterne er enige om, at der efter et halvt års drift foretages en evaluering af den frivillige lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Parterne er enige om, at udgifterne til evalueringen holdes indenfor midlerne, der er afsat til initiativet.