Løn, pension og afskedigelse

Her kan du læse om ansættelse og integrationsgrunduddannelsen (IGU) for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
Læs også om løn, herunder mulighederne for lokal løndannelse, løn til direktører, chefer og ledere og andre former for ydelser end løn. Samtidigt kan du også blive klogere på pension.