Svagelighedspension

Tildeling af svagelighedspension forudsætter, at Helbredsnævnet har vurderet, at tjenestemanden er helbredsmæssigt utjenstdygtig i sin stilling. Her beskrives, hvem der kan fremsende en sag om svagelighedspension, samt hvilke oplysninger der skal fremsendes og hvortil.

Hvem kan indsende en sag om svagelighedspensionering?

Sag om pensionsretlig udtalelse om svagelighedspension rejses normalt, mens statstjenestemanden mfl. stadig er ansat og i løn.

Følgende kan indsende sager til Moderniseringsstyrelsen om pensionsretlig udtalelse om svagelighedspension:

Følgende kan indsende sager til Sekretariatet for Helbredsnævnet direkte om en vurdering af helbredsmæssig tjenstdygtighed:

  • Statslige pensionsordninger og statsgaranterede pensionskasser
  • Kommuner/regioner m.fl., der mod betaling ønsker en udtalelse fra Helbredsnævnet for kommunale/regionale tjenestemænd m.fl.

Den enkelte tjenestemand og fagforeninger kan ikke indsende sager til forelæggelse for Helbredsnævnet.