Statens Gruppelivsordning

Cirkulære af 15. juni 2018 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. er grundlaget for gruppelivsordningen.

Det bemærkes, at gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

Dækningen ophører også, såfremt man er pensioneret.

Ordningen er også beskrevet i PAV kapitel 34.