Fakta om særlige rådgivere

Her kan du finde oplysninger om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere.

Ansættelse og aflønning af særlige rådgivere er omfattet af Statsministeriets regler af november 2016 om ansættelse af særlige rådgivere. Gå til Statsministeriets regler om ansættelse af særlige rådgivere her.

Finansministeriet har udsendt en vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere. Gå til vejledningen om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere her.

Finansministeriet har endvidere udarbejdet en standardkontrakt, som anvendes ved ansættelse af særlige rådgivere. Gå til standardkontrakten her.

De enkelte departementer skal løbende indberette oplysninger om de respektive rådgiveres navn, titel, arbejdsfunktioner, relevant uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund samt lønforhold til Moderniseringsstyrelsen. Oplysningerne offentliggøres på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Hent oplysninger om de særlige rådgivere her.

Retningslinjer og principper i forbindelse med ansættelse og aflønning af særlige rådgivere bygger bl.a. på betænkning nr. 1537 om ministrenes særlige rådgivere - et serviceeftersyn fra maj 2013. Gå til betænkningen om ministrenes særlige rådgivere her.

Spørgsmål til ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere kan rettes til Moderniseringsstyrelsen ved at ringe på tlf: +45 2540 9723 eller skrive til:

Indberetning om ansættelse af nye rådgivere og ændringer i lønforhold for allerede ansatte rådgivere skal ske til Heidi Backhaus på .