Bliv klogere på MUS - Medarbejderudviklingssamtaler

Velfungerende arbejdspladser forudsætter, at de ansatte har de rette kompetencer til at løse kerneopgaven – både nu og i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtalen er et vigtigt værktøj for at sikre, at medarbejderen og arbejdspladsen udvikler sig sammen og i samme retning.

MUS handler om kompetenceudvikling og fælles retning

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en samtale mellem medarbejderen og den nærmeste leder om, hvordan medarbejderen og arbejdspladsen kan udvikle sig sammen og i samme retning. Medarbejdere og ledere på statens arbejdspladser skal holde MUS én gang om året. Det er aftalt mellem overenskomstparterne på statens område. MUS skal understøtte de løbende daglige drøftelser om de ansattes udvikling.

MUS er en dialog om konkrete og strategiske mål

I selve MUS-samtalen drøfter medarbejder og leder medarbejderens udviklingsplan. I samtalen opstilles og følges der op på konkrete, strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder, som er formuleret i enighed og skrevet ned.

I overenskomstaftalen om MUS: Aftalen om kompetenceudvikling for staten samt i Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrative Vejledning kan du finde retningslinjer for MUS i staten.

MUS skal tage udgangspunkt i arbejdspladsen

MUS skal tage udgangspunkt i arbejdspladsens mål og opgaver. MUS bør være en del af arbejdspladsens strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling og tage udgangspunkt i arbejdspladsens retningslinjer herfor. Det betyder også, at måden hvorpå MUS gennemføres på arbejdspladsen, skal være tilpasset arbejdspladsen for at skabe størst mulig værdi.

MUS  - Et led i det lokale samarbejde

Retningslinjer for afholdelsen af MUS og evaluering af, hvorvidt MUS anvendes på den bedst mulige måde, skal drøftes i arbejdspladsens samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgene spiller derfor en vigtig rolle i udviklingen af statslige arbejdspladser. Overenskomstparterne har indgået en samarbejdsaftale, der lægger vægt på at styrke det løsningsorienterede lokale samarbejde på de statslige arbejdspladser.

Ønsker du mere viden om Samarbejdsaftalen, kan du finde mere information på Samarbejdssekretariatets hjemmeside.

MUS - Inspiration og viden

For at understøtte statens arbejdspladser i arbejdet med kompetenceudvikling har overenskomstparterne på statens område nedsat et Kompetencesekretariat.

På Kompetencesekretariatets hjemmeside kan du læse mere om sekretariatet.

Kompetencesekretariatet har bl.a. haft en MUS-indsats, og du kan derfor læse mere om MUS og arbejdspladsernes konkrete erfaringer hermed på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

 

En performanceorienteret tilgang til medarbejderudvikling

Nogle statslige arbejdspladser har valgt at udbygge den traditionelle MUS-samtale til en mere performancevurderende tilgang til medarbejderudvikling. Her indeholder konceptet et fokus på både performance og udvikling, og sammenhængen derimellem, hertil kan løn også inddrages i konceptet. 

Systematiseret konkret feedback og fokus på udvikling og performance

Den performanceorienterede tilgang er et afsæt for at give alle medarbejdere systematiseret feedback på deres arbejde – det kan fx både komme rundt om fagligt niveau, procesforståelse og samarbejde samt indsats og engagement.

Samtalen sker med fokus på at give konkret feedback på performance og koble til udvikling. På baggrund af samtalen udarbejder medarbejderen og lederen i fællesskab en målrettet udviklingsplan for medarbejderen.

Et fælles afsæt for udviklende dialog

Samarbejdsudvalgene spiller en vigtig rolle i udviklingen af statens arbejdspladser – også når det gælder en performanceorienteret tilgang til medarbejderudviklingssamtaler. Derfor skal retningslinjerne for, hvordan medarbejderudviklingssamtalerne afholdes, også drøftes i arbejdspladsens samarbejdsudvalg.

PULS - inspiration

Finansministeriets koncern er blandt de offentlige arbejdspladser, hvor man har valgt at erstatte den klassiske medarbejderudviklingssamtale (MUS) med en mere performanceorienteret samtale. Du kan læse mere om Finansministeriets performanceorienterede tilgang her.