Fakta om årsværk og lønsum

Overenskomstforhandlingerne med CFU og AC omfatter samlet set 186.200 årsværk.

Fordelingen af årsværk

Godt 136.600 af årsværkene er overenskomstansatte, mens knap 49.600 er tjenestemænd eller ansat på tjenestemandslignende vilkår.

Den årlige lønsum

Medarbejderne repræsenterer en årlig lønsum på ca. 88 mia. kr.