Forlig

Finansminister Bjarne Corydon er den 8. februar 2013 nået til enighed med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og AC om nye overenskomster på statens område.

Læs mere om resultatet for OK 13 (pdf)

Læs mere om den økonomisk ramme for OK 13 (pdf)

Aftale med AC

Læs AC-forhandlingsresultat (pdf) 
Læs bilag 1 - Erhvervsskoler (pdf) 
Læs bilag 2 - Universiteter (pdf)
Læs bilag 3 - Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (pdf)
Læs bilag 4 - Erhvervsakademiker (pdf)
Læs bilag 5 - Gymnasieskoler mv. (pdf)
Læs bilag 6 - Korrespondenter (pdf)

Enighed med CFU

Læs CFU-protokol (pdf)
Bilag A - Reguleringsordning (pdf) 
Bilag B - Ny samarbejdsaftale (pdf)
Bilag C - Fælles hensigtserklæring (pdf)
Bilag D - Tryghed og kompetenceudvikling (pdf)
Bilag E - Institutionsoversigt (pdf)

Aftale med IDA og DdL

Forhandlingsresultat med IDA og DdL (pdf)