Fakta om årsværk og lønsum

Overenskomstforhandlingerne med CFU og AC omfatter samlet set 184.000 årsværk.

Fordelingen af årsværk

Godt 137.300 af årsværkene er overenskomstansatte, mens knap 46.700 årsværk er tjenestemænd eller ansat på tjenestemandslignende vilkår.

Den årlige lønsum

Medarbejderne repræsenterer en årlig lønsum på ca. 87 mia kr.