Resultatpapirer

Her finder du resultatpapirerne fra de respektive organisationsforhandlinger i 2018

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Ansatte i staten med en læreruddannelse

Arbejdsmarkedskonsulenter

Bioanalytikere

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere

Ejendomsservicemedarbejdere ved en række statsinstitutioner

Ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ernærings- og husholdningsøkonomer

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Faglærere ansat ved SKT

Farmakonomer og defektricer

Flyveledere m.fl.

Forstandere ved AMU-centrene

Forsvarets civile faglærere

Fængselslærere m.fl. og pædagogiske assistenter ved Kriminalforsorgen

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Håndværkere, ingeniørassistenter, forskningsteknikere samt konsulenter i Arbejdstilsynet

IT-medarbejdere (PROSA)

Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet

Jordmødre

Journalister

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kantineledere

Kontormedarbejdere ved Danmarks Domstole

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kostfagligt uddannet personale - køkken

Køkkenmedhjælpere

Lager- og handelsarbejdere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere ved erhvervsskoler

Lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere og undervisningskonsulenter i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

Lærere ved de maritime uddannelser

Maskinmestre i land

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl.

Sanitører

Skolehjemassistenter ved erhvervsskoler og skolehjem

Skov- og landskabsingeniører

Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere

Socialrådgivere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Sygeplejersker

Tandplejere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., inventarkonduktører og tekniske designelever m.fl.

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S's forhandlingsområde

Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler

Undervisningsassistenter ansat ved SKT

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation ved Professionshøjskolen UCC

Vagtfunktionærer

Visse bachelorer ved Danmarks meteorologiske institut og tjenestemandsansatte meteorologer m.fl.

Visse konsulenter/pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler

Visse lærere ved designskoler

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet