Regler og vejledninger på undervisningsområdet

Moderniseringsstyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de statslige uddannelsesinstitutioner.

Regler og vejledninger på undervisningsområdet

Som statens arbejdsgiverorganisation indgår Moderniseringsstyrelsen kollektive aftaler om løn- og ansættelsesvilkår med de faglige organisationer og stiller vejledninger i de forskellige regelsæt til rådighed for lederne på undervisningsområdet.

I menuen til venstre kan du finde overenskomster, cirkulærer og vejledninger, der er relevante for dig, som er leder på en statslig undervisningsinstitution.

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til .

Workshops om anerkendelse af den gode undervisning

Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen inviterer ledere og tillidsrepræsentanter på erhvervsgymnasierne til workshops om anerkendelse af den gode undervisning.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen enige om partsprojektet "Anerkendelse af den gode undervisning på erhvervsgymnasierne". Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan man kan anderkende og belønne den gode undervisning på erhvervsgymnasierne.

Der blev afholdt tre workshops:

  • Tirsdag den 15. november 2016 i Kolding
  • Onsdag den 30. november 2016 i Aalborg
  • Tirsdag den 13. december 2016 i København