Arbejdsnedlæggelser

På denne side finder du en oversigt over skabeloner vedrørende arbejdsnedlæggelser.

Skema 1 - Indberetning for overenskomstansatte (pdf)

Skema 2 - Navneliste over deltagere i arbejdsstandsningen (pdf)

Skema 3 - Indberetning for tjenestemænd til FM PST om kollektiv tjenesteforseelse (pdf)

Skema 4 - Navneliste over tjenestemænd (pdf)