Gymnasiale uddannelser

Moderniseringsstyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Vejledninger

Vejledning i nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (pdf)

Notat om beregning af normen og opgørelse af arbejdstid på stx, hf, hhx og htx (pdf)

Notat om etablering af tidsregistrering (pdf)

Vejledning om merarbejde på stx, hhx, htx og hf - 2. udgave (pdf)

Vejledning vedrørende tjenestemandslignende ansatte der arbejder mere end halvdelen af tiden på gymnasialt niveau eller højere niveauer (pdf)

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Cirkulære om ændring af cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. (ny 60-årsregel)

Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten

Cirkulære om ændring af cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (ny 60-årsregel på institutioner for erhvervsrettet uddannelse)

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

 

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)