Rekruttering og onboarding

Moderniseringsstyrelsen understøtter statens arbejdspladser i at have de bedste, hurtigste og nemmeste rekrutterings- og onboardingprocesser.

Det gør vi ved at lave analyser, understøtte med systemer samt udvikle fælles inspiration, guidance, værktøjer med mere og stille disse til rådighed. Det skal give en bedre vej fra der opstår et behov for en ny medarbejder til den nye medarbejder er onboardet og værdiskabende for staten.

Fælles fokus på rekruttering og onboarding

På tværs af statens arbejdspladser er der mange af de samme udfordringer og behov i forbindelse med rekruttering og onboarding, men arbejdspladserne er nødsaget til at finde på individuelle løsninger på disse udfordringer og behov, hvor de må sætte deres lid til egne erfaringer eller ekstern konsulentbistand.

Derfor har Moderniseringsstyrelsen taget initiativ til at sikre, at statslige ledere og HR-medarbejdere kommer til at få fælles inspiration, guidance, værktøjer med mere stillet til rådighed. Det skal sikre, at statens arbejdspladser fremover både er på forkant med fremtidens arbejdsmarked, og at de bliver klædt bedst muligt på i forhold til udfordringen med at blive en endnu mere attraktiv, sund og velfungerende arbejdsplads.

Status på rekrutteringsdagsordenen

I tredje kvartal vil indsatsen resultere i, at Moderniseringsstyrelsen kan pege på en række indsatsområder, der vil gøre rekruttering i staten endnu bedre og mere effektiv. Det vil ske på baggrund af dataindsamling og databearbejdning af både kvalitative og kvantitative inputs, så det sikres, at tiltag og rådgivning er baseret på et solidt grundlag og skaber værdi i praksis.

Læs om den løbende udvikling og resultaterne af rekrutteringsdagsordenen på denne side.

Dagsordenen vil have Rekrutteringsguiden fra 2018 – udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med konsulenthuset Ballisager – som et vigtigt baggrundsmateriale og er samtidig inspiration til brug allerede nu.

Læs Rekrutteringsguiden 2018 her.

Se desuden Moderniseringsstyrelsens systemunderstøttelse på rekruttering her.