Ytringsfrihed

Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i den offentlige sektor.

Det er derfor vigtigt, at offentligt ansatte gør brug af deres ytringsfrihed, og deltager i den offentlige debat med viden og synspunkter.

Læs mere om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Gå til vejledningen 'God adfærd i det offentlige'