Samarbejde og arbejdsmiljø

Her finder du information omkring reglerne om tillidsrepræsentanter, hvordan arbejdsmiljøet påvirker løsningen af kerneopgaverne. Samarbejdsudvalget er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Læs om forebyggelse og håndtering af sygefravær, og sygefraværsstatistik.