Arbejdsmiljø

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø medvirker til en god og effektiv løsning af kerneopgaverne.

Der bør på den enkelte arbejdsplads være en veldefineret proces og struktur for arbejdsmiljøarbejdet, der understøtter den overordnede strategi og opgaveløsning.

Ledelsen skal have fokus på at understøtte et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der medvirker til en god opgaveløsning.

Det kan blandt andet ske ved at:

  • Der arbejdes aktivt med at skabe et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde.
  • Der er en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere med henblik på blandt andet at sikre, at alle på arbejdspladsen tager et fælles ansvar for arbejdsmiljøet.
  • Strategien for arbejdet med arbejdsmiljøet indeholder stillingtagen til, hvordan arbejdsmiljøet understøtter løsningen af kerneopgaven.
  • Der er et kendskab til faktorer, der kan have en betydning for arbejdsmiljøet på institutionen.

Organisering og samarbejde om arbejdsmiljøet

Arbejdet med arbejdsmiljø skal tage udgangspunkt i den lokale kontekst. Derfor skal organiseringen af og samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet også afspejle den lokale kontekst.

Læs mere om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Hvert tredje år skal statslige arbejdspladser gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Disse er gode redskaber til at tage en temperaturmåling på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Læs mere om arbejdspladsvurderinger

Læs mere om medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Arbejdsgiveren er som en del af arbejdsmiljøarbejdet forpligtet til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Pligten omfatter både fysisk og psykisk vold.

Læs mere om arbejdsgiverens pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden