Arbejdsgiverens pligt til at forebygge vold uden for arbejdspladsen

Arbejdsgivere har pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, herunder psykisk vold, uden for arbejdstiden.

Arbejdsgivere er forpligtet til at vurdere, om der er forhold i arbejdet, der øger risikoen for vold uden for arbejdstiden. Risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden forekommer typisk, hvis der også er risiko for vold i forbindelse med arbejdet.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen mindskes. Vurderingen skal foretages i forbindelse med den almindelige, løbende vurdering af arbejdsmiljøet.

Pligten betyder desuden, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. I tilfælde af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden skal arbejdsgiveren desuden tilbyde bistand til politianmeldelse.

Pligtens omfang

Pligten betyder ikke, at arbejdsgiveren har pligt til at handle i forhold til medarbejderens adfærd eller private forhold uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren har heller ikke pligt til at forebygge og håndtere vold uden for arbejdstiden, hvis det er helt åbenbart, at der ikke er en risiko for, at medarbejdere kan blive udsat herfor.

Læs mere om arbejdsgiverens pligt til at forebygge chikane og vold i og uden for arbejdstiden i Arbejdstilsynets vejledning om vold

Hent eksempel på en politik om forebyggelse af vold i og uden for arbejdstiden fra Rigspolitiet (pdf) 

Hent en vejledning om forebyggelse af cyberchikane fra Domstolsstyrelsen (pdf)