Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal sikre, at arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde sker systematisk og kommer hele vejen rundt om arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurderingens omfang

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal sikre, at der bliver arbejdet systematisk med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Arbejdsmiljølovens § 15 foreskriver, at der skal gennemføres en APV hvert tredje år eller, når der er ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser.

Læs mere om almindelige pligter for arbejdsgiveren i Arbejdsmiljølovens § 15

Mere specifikt skal en APV indeholde:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af sygefraværet for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet
  • Opstilling af en prioriteret handlingsplan for bedre arbejdsmiljø
  • Retningslinjer for opfølgning på APV'en via handlingsplanen.

Gennemførsel af arbejdspladsvurderingen

Der er ingen krav om, at arbejdspladsvurderingen (APV) skal gennemføres på en bestemt måde. Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne skal i fællesskab finde den metode, der bedst passer til arbejdspladsens lokale forhold.

Arbejdspladsens ledelse har det overordnede ansvar for gennemførelsen af APV’en og er derfor også ansvarlig for, at APV’en munder ud i en handlingsplan, som er skriftligt tilgængelig for alle ansatte eller Arbejdstilsynet, hvis det kommer på tilsyn.

Læs mere om metoder til APV og regler for APV på arbejdstilsynets temaside om APV

Læs mere om metoder til APV og regler for APV i PAV kapitel 7