Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes holdning til og mening om arbejdspladsen, arbejdet og trivsel på arbejdspladsen.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser skal gennemføres hvert tredje år

Alle statslige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Det er fastlagt i cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Målet er at sikre engagerede og motiverede medarbejdere som led i at skabe en sund og effektiv arbejdsplads.

Læs mere om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten hos Samarbejdssekretariatet (pdf)

Medarbejdertilfredshed kan kortlægges på mange måder

Der er ingen krav til hvordan en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) skal gennemføres. Planlægning, gennemførsel og resultat skal dog ifølge cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten drøftes i samarbejdsudvalget (SU).

Læs mere om planlægning af medarbejdertilfredshedsundersøgelse i cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten hos Samarbejdssekretariatet (pdf)

Tag udgangspunkt i arbejdspladsens lokale kontekst, når MTU’en planlægges og gennemføres. F.eks. hvor stor er arbejdspladsen, har der været arbejdet med medarbejdertilfredshed før og i givet fald hvordan?

MTU’en kan blandt andet lægges sammen med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere om arbejdspladsvurderinger

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen har til inspiration udarbejdet publikationen Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Her oplistes der seks temaer, der kan overvejes før medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) gennemføres, for at sikre at processen giver værdi for arbejdspladsen.

Hent inspirationshæftet Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (pdf)