Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Statslige arbejdspladser skal organisere deres arbejdsmiljøarbejde i en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Arbejdsmiljøloven foreskriver, at arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Udover et arbejdsmiljøudvalg (AMU) består AMO for arbejdspladser med mere end 34 ansatte også af et passende antal underliggende arbejdsmiljøgrupper.

I AMO samarbejder ledelsen og medarbejderrepræsentanter om at sikre at skabe et godt arbejdsmiljø. En del af dette arbejde er blandt andet den lovpligtige, årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det tidligere og kommende arbejdsmiljøarbejde drøftes.

Læs mere om AMO i PAV kapitel 7

Læs mere om AMO på arbejdstilsynets hjemmeside

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøorganisations (AMO) medlemmer skal inden for tre måneder efter tiltrædelse gennemføre en lovpligtig tre dages arbejdsmiljøuddannelse. Hertil skal medlemmerne af AMO tilbydes uddannelse svarende til to dage inden for deres første funktionsår, og uddannelse svarende til halvanden dag inden for deres resterende funktionsår.

Læs mere om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i PAV kapitel 7

Læs mere om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på arbejdstilsynets hjemmeside

Sammenlægning af arbejdsmiljøudvalg (AMU) og samarbejdsudvalg (SU)

På statens arbejdspladser skal der samarbejdes om arbejdsmiljøet i både arbejdsmiljøudvalget (AMU) og samarbejdsudvalget (SU). På nogle arbejdspladser kan det derfor give mening at lægge AMU og SU sammen.

Om en sammenlægning af AMU og SU er en god idé beror på den enkelte arbejdsplads’ kontekst.

Læs mere om sammenlægning af AMU og SU i PAV kapitel 7

Hent vejledning om samarbejdsaftalens § 8 om sammenlægning af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget