Samarbejdsnævnet

Samarbejdsnævnet behandler brud på samarbejdsaftalen og afgør fortolkninger af aftalen.

Hver af parterne i et samarbejdsudvalg kan fremsende uoverensstemmelser om fortolkning af SU-aftalen og påstand om brud på aftalen til behandling i nævnet. Dette gøres ved at sendeuoverensstemmelsen om fortolkning eller brud på SU-aftalen til både Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Samarbejdsnævnet består af tre repræsentanter udpeget af Moderniseringsstyrelsen og tre repræsentanter udpeget af CFU.

Læs mere om Samarbejdsnævnet på Samarbejdssekretariatets hjemmeside