Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet rådgiver statslige ledere, medarbejdere og samarbejdsudvalg om samarbejdsspørgsmål.

Samarbejdssekretariatet består af en repræsentant fra henholdsvis Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Samarbejdssekretariatet er en partsneutral institution og arbejder derfor partsneutralt i sin rådgivnings- og kursusvirksomhed.

Sekretariatets arbejde er at fremme samarbejdsudvalgenes (SU) arbejde gennem:

  • information
  • vejledning
  • kursusvirksomhed

Det sker via hjemmeside, deltagelse i temamøder, seminarer, konferencer og kurser med oplæg og øvelser.

Rådgivnings- og kursusvirksomhed

Samarbejdssekretariatet bistår med rådgivning, hvis der opstår uenighed i et det lokale samarbejdsudvalg (SU). Samarbejdssekretariatet kan også tilkaldes med henblik på at få optimeret SU’s arbejde. Rådgivningen og vejledningen er gratis for statslige arbejdspladser.

Hertil arrangerer Samarbejdssekretariatet kurser for de statslige SU. Kurserne arrangeres enten for hele SU eller der gennemføres åbne kurser for medlemmer af SU.

Læs mere om Samarbejdssekretariatet samt kurser og rådgivning på Samarbejdssekretariatets hjemmeside