Sygefravær

Det er god arbejdsgiveradfærd i videst muligt omfang at nedbringe arbejdsrelateret sygefravær, da det øger trivslen blandt medarbejderne og forbedrer organisationens resultater.

Forebyg sygefravær

Et strategisk fokus på sygefravær kan forebygge arbejdsrelateret sygefravær på din arbejdsplads. 

Læs mere om forebyggelse af sygefravær

Håndter sygefravær

Når en medarbejder bliver syg, kan lederens håndteringen være med til at reducere længden af sygefraværet.

Læs mere om håndtering af sygefravær

Sygefraværsstatistik

Benchmarking med andre arbejdspladser kan give jer et indtryk af, hvordan jeres arbejdsplads’ sygefravær placerer sig.

Se statens sygefraværsstatistikker