Forebyg Sygefravær

Forebyggelse af sygefravær kræver et kontinuerligt strategisk fokus med engagement fra hele arbejdspladsen. Løbende viden om, hvordan arbejdspladsens sygefravær ser ud, kan understøtte det strategiske fokus.

Kortlæg sygefraværet

Overblik over arbejdspladsens sygefravær giver et godt udgangspunkt for at iværksætte en effektiv sygefraværsindsats. Samtidig er det en god idé kontinuerligt at sikre arbejdspladsens ledere ledelsesinformation om sygefraværet, så de kan reagere på sygefraværets udvikling i tide

Læs mere om kortlægning af sygefravær og ledelsesinformation

Sæt strategisk fokus på sygefraværet

Hele arbejdspladser fra topleder til medarbejderen på gulvet skal have strategisk fokus på nedbringelse af sygefraværet, hvis de bedste resultater skal opnås. For at skabe fokus på hele arbejdspladsen kan der iværksættes dialog om sygefraværet, og samtidig skabes opmærksomhed om arbejdspladsens sygefraværspolitik.

Læs mere om at sætte strategisk fokus på sygefravær, dialog om sygefravær og sygefraværspolitikker 

Inspiration fra statslige arbejdspladser

Viden fra andre statslige arbejdspladsers sygefraværsindsatser kan give jer inspiration til, hvordan jeres arbejde med sygefravær bliver effektivt, når det kombineres og tilpasses med jeres lokale kontekst.

Læs om statslige arbejdspladsers erfaringer med at sænke deres sygefravær