Arbejdsdygtig under sygdom

Arbejdspladsen spiller en aktiv rolle i at få en sygemeldt medarbejder godt tilbage igen. Det kan ske gennem et fokus på tæt kontakt til den sygemeldte, en delvis sygemelding eller andet, der kan støtte medarbejderen i at komme tilbage.

Kombiner arbejde og sygemelding

Brugen af delvise raskmeldinger kan have en positiv indflydelse på medarbejderens tilbagevenden til arbejdet. En delvis raskmelding giver medarbejderen mulighed for at have en fast tilknytning til arbejdet, samtidig med at der tages højde for sygdommens begrænsninger.

Muligheden for delvis raskmelding og varetagelse af opgaver skal ske i tæt kontakt med medarbejderen. I kan blandt andet drøfte om det er muligt at tilpasse arbejdets indhold og omfang, så det passer til medarbejdernes situation? Skal medarbejderen have mindre borgerkontakt i en periode eller varetage helt nye opgaver?

Hurtigere tilbage til arbejde

Forskningsprojektet ”Tilbage Til Arbejde” (TTA) – der er fortaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) - har identificeret en række vigtige elementer, der forkorter sygdomsperioden for langtidssygemeldte:

  • Hurtig udredning af den sygemeldte og tilpasset behandling.
  • Fysisk aktivitet under sygdommen, særligt ved muskelbesvær og skeletbesvær.
  • Inddragelse af relevant fagligt indsigt tidligt, særligt ved psykisk betinget syg-dom.
  • Tæt dialog mellem den sygemeldte, arbejdspladsen og kommunen.
  • Opretholdelse af kontakt til arbejdet eventuelt gennem tilpasningen af arbejdets indhold og omfang.

Læs mere om forskningsprojektet ”Tilbage til arbejde" på arbejdsmiljoforskning.dk