Arbejdsdygtig under sygdom

Sygemeldingens længde kan begrænses, når arbejdspladsen spiller en aktiv rolle. Det kan ske gennem et fokus på tæt kontakt til den sygemeldte, delvis sygemelding og andre faktorer, der sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdet.

Kombiner arbejde og sygemelding

Tæt tilknytning til arbejdspladsen under sygdommen medvirker til, at den syge-meldte medarbejder hurtigere vender tilbage til arbejdet. Gennem dialog med den sygemeldte medarbejder kan personalelederen løbende sikre at arbejdspladsen understøtter medarbejderen i at blive rask.

Delvis sygemelding kan være en måde at understøtte en sygemeldt medarbejder i hurtigere i at komme tilbage på fuld kraft. Er det muligt at tilpasse arbejdets indhold og omfang, så det passer til medarbejdernes situation? Herved kan tilknytning til arbejdspladsen og aktivitet under sygdommen sikres.

Hurtigere tilbage til arbejde

Forskningsprojektet ”Tilbage Til Arbejde” (TTA) – der er fortaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) - har identificeret en række vigtige elementer, der forkorter sygdomsperioden for langtidssygemeldte:

  • Hurtig udredning af den sygemeldte og tilpasset behandling.
  • Fysisk aktivitet under sygdommen, særligt ved muskelbesvær og skeletbesvær.
  • Inddragelse af relevant fagligt indsigt tidligt, særligt ved psykisk betinget syg-dom.
  • Tæt dialog mellem den sygemeldte, arbejdspladsen og kommunen.
  • Opretholdelse af kontakt til arbejdet eventuelt gennem tilpasningen af arbejdets indhold og omfang.

Læs mere om forskningsprojektet ”Tilbage til arbejde" på arbejdsmiljoforskning.dk