Tillidsrepræsentanter

Reglerne om tillidsrepræsentanter er fastsat ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

Reglerne om tillidsrepræsentanter i staten er fastsat ved aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes fællesudvalg (CFU).

For tillidsrepræsentanter gælder særlige forhold, herunder den særlige beskyttelse mod afsked og forflyttelse.

Læs mere om reglerne for tillidsrepræsentanter i PAV kapitel 6

Mere om tillidsrepræsentanter

Valg af tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentantens forhold

Tillidsrepræsentantsbeskyttelse